Sveriges snabbaste

Tolk & Översättningsbyrå

– med säte i Halmstad

Välkommen till
Förstå Tolk

Vi är flexibla, har extremt korta beslutsvägar. Kunden är alltid i centrum vår verksamhet är målinriktad och fokuserad på kunden.
Vi är vana vid snabba processer och hjälper dig direkt och garanterar dig att vi svarar alltid inom 5 minuter vilket du kommer att få möjlighet att få bokad tolk inom bara några minuter.

tolk

Tolk

Tolkningsuppdrag sker med tolken på plats hos kunden, tolken är med och möjliggör tolkningen mellan två personer som inte talar samma språk.

sprak-box

Språk

Vi översätter i stort sätt alla språk till svenska. Våra tolkar  har såklart sekretessavtal. Har du speciella önskemål så kontakta oss bara.

oversattningar-box

Översättningar

Vi översätter till och från alla språk för offentliga sektorn och privata sektorn det gäller Intyg, Betyg, Certifikat. osv.

Rätt Tolk med rätt Språk i rätt tid & på rätt plats

50 språk och dygnet runt – service i Halmstad.

Förstå tolk & översättningsbyrå erbjuder professionell tolkservice för privat personer, företag och myndigheter.
vi har ett brett Internationellt nätverk av kompetenta tolkar och översättare.
Vi representerar drygt 50 olika språk och dialekter och självklart arbetar vi alla under tystnadsplikt.
Kundnöjdhet och långsiktiga samarbete är väldigt viktigt för oss.
Hos Förstå tolk & översättningsbyrå, vill vi att alla ska känna sig väl omhändertagna såväl kunder som medarbetare, klinter, tolkar och översättare.
Vi behandlar alla våra kunders dokument och tolkuppdrag med höga krav på säkerhet och sekretess.
Vi är nöjda när våra kunder är nöjda!

Vi har öppet alla dagar, dygnet runt.