Vi erbjuder tolk för alla tillfällen

Kontakttolk

Tolkningsuppdrag sker med tolken på plats hos kunden tolken är med och möjliggör tolkningen mellan två personer som inte talar samma språk.
Tolken, beställaren och klinten placerar sig i en triangel och tolken ska sitta i den spetsigaste delen för att underlättar för tolken att kunna se synintryck, minspel och gester. Beställaren och klienten sitter mittemot varandra för att ha ögonkontakt med varandra.

Telefontolk

Telefontolkning är lämpligt när man snabbt vill ha en tolkning.
Du slipper resekostnader.
Viktigt att ni sitter som i en triangel och telefonen skall vara placerad så att beställaren och klienten hör tolken tydligt.

Affärstolkning/ Konferenstolkning

Har du planer på internationella konferenser, affärsmöten, affärsbesök, seminarium och liknande då hjälper vi dig med rätt tolk som har rätt bransch kompetens.

  • Förhandlingar
  • Studiebesök
  • Middagar
  • Mässor
  • Utbildningar

Behöver du boka tolk?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Förstå AB
Gamletullsgatan 12
302 47 Halmstad

0734 828500
info@forstatolk.se